Ekonomisk översikt

För att ha koll på min ekonomi använder jag mig av ett par smarta verktyg: Smartbudget – Här bygger jag upp min budget. Tink – Denna app analyserar hur jag konsumerar. Qapital – Använde denna app innan jag hittade Tink. Mina utgifter – För att ha koll på min månadspeng (1600/månad). Smartbudget och Tink är riktigt vassa tycker jag. […]
Continue reading…