Månadsrapport januari

Januari månad var en relativt transaktionstung månad för min del där följande transaktioner skedde: Jag sålde mitt innehav i Sino Agro Food och med en vinst på 713 kronor. Jag köpte 300 st BlackRock Municipal Income Closed Fund (BFK) på kursen $12.87. Just nu är utdelningstakten på detta innehav knappt 1900 kronor per år. Jag tecknade […]
Continue reading…

 

Sålt SIAF

Idag sålde jag mitt innehav i Sino Agro Food (SIAF). Egentligen var det helt oplanerat att denna försäljning skulle ske idag. Däremot har jag länge tänkt avyttra denna position “vid ett bra tillfälle”. Hur uppstod då dagens tillfälle? Jo…. SIAF-innehavet låg i en kapitalförsäkring på Nordnet. Jag har sedan tidigare slutat använda Nordnet, framför allt […]
Continue reading…