Mot nya möjligheter!

Jag har beslutat mig för att byta jobb. Ett jobbyte innebär både plus och minus. Jag kommer att återvända till konsultbranschen efter några år på byrå. Det är inte alltid helt lätt att veta vad man vill och framför allt förändras just det. I konsultrollen får jag möjligheten att träffa många olika människor, något som […]
Continue reading…