Amortering som sparande

När jag först gjorde vår budget hade jag en post som hette bolån. Där fyllde jag, kanske smått ogenomtänkt, i beloppet för ränta + amortering. Efter ett tag insåg jag hur fel det var. Ränta är en kostnad, en utgift man betalar till banken. Amortering däremot är förvisso även det en utgift som betalas till […]
Continue reading…