Hennes & Mauritz helårsrapport 2015

Hennes & Mauritz rapporterade för 2015 idag och siffrorna för det fjärde kvartalet låg i linje med vad man kunde förvänta sig. Vinsten per aktie ökade med 4.6% YoY, från 12.07 till 12.63 kronor/aktie. Utdelningen behålls på 9.75 kronor vilket innebär en utdelningsandel på runt 77% av vinsten. Man borde gott kunna legat kvar på 80% utdelningsnivå, vilket i så fall skulle gett 10.10 kronor i utdelning. Men men, pengarna finns kvar i bolaget så det är väl ingen direkt ko på isen, även om jag gillar utdelningstillväxt.

Nedan följer några höjdpunkter ur rapporten:

  • Väl mottagna kollektioner för H&M-koncernens samtliga varumärken bidrog till en bra försäljning om 210 miljarder kronor inklusive moms samt ökade marknadsandelar.
  • H&M-koncernens omsättning exklusive moms ökade med 19 procent till MSEK 180 861 (151 419) under räkenskapsåret. I lokala valutor var ökningen 11 procent.
  • Bruttoresultatet ökade med 16 procent till MSEK 103 167 (89 052), vilket motsvarar en bruttomarginal om 57,0 procent (58,8).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,3 miljarder kronor och uppgick till MSEK 27 242 (25 895), en ökning med 5 procent. Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 20 898 (19 976), motsvarande SEK 12:63 (12:07) per aktie, en ökning med 5 procent.
  • Årets ökning av resultatet gör att MSEK 75 har avsatts till H&M:s belöningsprogram HIP, H&M Incentive Program, som vänder sig till alla anställda.
  • Mycket stark expansion under året. Totalt öppnades 413 (379) nya butiker netto och tio nya onlinemarknader. Vid räkenskapsårets slut uppgick antalet onlinemarknader till 23 och antalet butiker till 3 924 på 61 marknader.
  • Över 16 000 nya arbetstillfällen skapades i H&M-koncernen under 2015. Vid räkenskapsårets slut uppgick antalet medarbetare till drygt 148 000 (132 000).

Lite av tråkig information för oss nyhetshungrande aktieägare är att HM inte kommer hålla några presskonferenser efter Q1- och Q3-rapporterna.

Obligatorisk läsning är självklart presskonferens-presentationen. Inte minst titta på de imponerande diagrammen.

Av de 413(!!) nya butiker som öppnades under fjolåret tillkom 249 i Q4.

Hennes & Mauritz helårsrapport 2015

Jag gillar den brutala butiksexpansionen. På 6 år har man fördubblat antalet butiker – imponerande! På det hela taget förändras väl inte speciellt mycket tänker jag. Rapporten var varken fantastisk eller urtrist. Gottodix skriver (som vanligt) läsvärt i ämnet.  Jag tror att man kan köpa lite smått på dagens nivåer (285 kronor), även om det säkert kan bli billigare innan det blir dyrare.

2 thoughts on “Hennes & Mauritz helårsrapport 2015

Leave a Reply