Castellum bokslut 2015

Castellum bokslut 2015

Idag lämnade Castellum bokslutskommuniké för 2015 och på det hela taget såg det väl ganska bra ut. VD Henrik Saxborn skriver i rapporten att det har varit ett år med hög investeringstakt samtidigt som finanserna är starka. Jag gillar att belåningsgraden nu ligger under40% och räntetäckningsgrad på 351%. Detta innebär enligt mig en sund balansräkning. Man fortsätter även att dela ut runt 52% av vinsten (som de 6 tidigare åren) vilket innebär en trevlig utdelningsökning. Resultaten talar som vanligt!

Castellum är en av mina riktiga favoriter; bolaget har höjt utdelningen varje år de har varit på börsen. Någon skulle kanske säga tråkigt, jag säger stabilt.

Höjdpunkter från rapporten

 • Hyresintäkterna 2015 uppgick till 3 299 Mkr (3 318 Mkr föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 533 Mkr (1 450), motsvarande 9,35 kronor (8,84) per aktie,
  en förbättring med 6%.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 837 Mkr (344) och på derivat till 216 Mkr (–660).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 881 Mkr (1 211), motsvarande 17,57 kronor (7,38) per aktie.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 2 413 Mkr (– 529) varav 1 232 Mkr (1 378) avsåg ny-, till- och
  ombyggnationer, 2 321 Mkr (1 147) förvärv och 1 140 Mkr (3 054) försäljningar. Därtill har förvärv
  skett av 50% av aktierna i CORHEI Fastighets AB (f d Ståhls), med ett underliggande fastighets-
  värde om 2 miljarder kr, för 505 Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,90 kronor (4,60) per aktie, motsvarande en ökning om 7%.

Rapporten hittar du här.

*Image courtesy of iosphere images at FreeDigitalPhotos.net

One thought on “Castellum bokslut 2015

Leave a Reply