Vågar man verkligen handla Tethys Oil?

Vågar man verkligen handla Tethys Oil när oljepriset är på dessa nivåer? Ja, den frågan bör man givetvis ställa sig om man funderar på att investera i bolaget. Det finns så klart många perspektiv att titta på när man ska besvara frågan. Marcus Hernhag på Privata Affärer har gjort en genomgång av Stockholmsbörsens oljebolag och konstaterar att Tethys Oil är det som klarar prisfall bäst. Han skriver att “utifrån första kvartalets siffror är rörelsekostnaderna ca 12 dollar per fat och med avskrivningarna totalt 22 dollar per fat”. Givetvis påverkar ett lägre oljepris både tillväxt- och vinstmöjligheter men sammantaget kan man konstatera att Tethys Oil har väldigt låga kostnader. Ja, jag tror att man vågar handla Tethys Oil med dagens oljepris. Ligger oljepriset på runt $50 över de kommande fem åren kommer det sannolikt bara bli en medelmåttig investering. Skulle oljepriset däremot klättra upp mot $65-70 bör detta kunna bli en riktig fullträff.

Värderingen då?

Räknat på motiverat P/E 9, normal intjäningsförmåga om 8 kronor och förväntad utdelningstillväxt på 4% har jag satt mitt köptak till ca 57.50 kronor. Du hittar det som vanligt i bevakningslistan Jag roade mig för övrigt med att använda Börsdatas nya tjänst “Värdering” för att se vad den säger om bolaget. Med de förinställda inställningarna fick jag fram de två bilderna nedan.

Vågar man verkligen handla Tethys Oil när oljepriset är på dessa nivåer? Screenshot 2015-08-10 20.36.10

One thought on “Vågar man verkligen handla Tethys Oil?

  1. Är det inte bättre att lägga slantarna på världens största oljebolag istället? Exxon Mobile handlas till låga nivåer nu med direktavkastning som sällan ses.

Leave a Reply