Lite tips i början av färden (och senare med)

Så, du ar kommit igång med aktiehandel och börjat handla lite. Det kanske har blivit ett knippe HM, några Nordea och ett 6-pack Coca Cola? Men hur ska man veta vad man ska köpa? Hur ska man veta hur just det företag man hittat kommer att gå framgent? Det enkla svaret är förstås att det är omöjligt att veta. Ett annat svar skulle kunna vara att man tittar på hur analytikerkåren resonerar och efter det bildar sig en uppfattning.

En väldigt bra sida man kan ta hjälp av är 4-traders. Jag diggar den starkt och använder den alltid när jag tittar på bolag. Här kan man bland annat se historik och förväntad framtid. På bilden nedan visas ett exempel på hur det kan se ut.

Lite tips i början av färden (och senare med)

 

Andra sidor jag använder mig av i mitt analysarbete är:

Vad använder du dig av i ditt analysarbete? Hur hittar du köpkandidater?

3 thoughts on “Lite tips i början av färden (och senare med)

  1. Aktiespararnas analysprogram för fundamental analys är mycket bra, även för sceening. I övrigt har jag egna excelark för att skapa värderingar utefter nuvärdet av framtida kassaflöden (fcf).

Leave a Reply