Närstudie Grexit

Närmsta veckan studerar jag Grexit på plats. Det kommer därför inte finnas någon direkt tid för uppdateringar. Kan avslöja att portföljen utökats med två bolag; ett klädesbolag och ett oljebolag. Det ena till attraktiv värdering, det andra för att jag ville påbörja en position. 

Leave a Reply