Utdelning från TeliaSonera

Utdelning från TeliaSonera

Noterade att det hade trillat in utdelning från TeliaSonera på kontot. Som vanligt är det helt fantastiskt att se hur mina investeringar genererar avkastning som kan användas till nya investeringar.

TeliaSonera lämnade en utdelning om 3 kronor per aktie vilket för mina 600 aktier resulterade i 1800 kronor. Ska man tänka i termer om att täcka mobiltelefonräkningen så är väl 1/3 av året täckt nu av TeliaSoneras utdelning. Snart ringer och surfar jag “gratis” :-).

Årets utdelningar

Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på ca 25 500 kronor.

Datum Bolag Antal Utdelning Totalt
2015-04-14 TeliaSonera 600 3 1800
2015-04-07 Coca Cola 200 2.84 567.14
2015-04-07 BFK 300 0.65 193.60
2015-04-01 Swedbank 67 11.35 760.45
2015-03-27  Nordea 150 5.77 865.41
2015-03-25 Castellum 270 4.6 1242
2015-03-20 Skue 200 4.26 851.74
2015-03-03 BFK 300 0.62 186.2
2015-02-13 Apple 35 3.94 138.04
2015-02-04 BFK 300 0.62 185.42
2015-02-04 Deere 105 4.94 518.50
2015-01-05 BFK 300 0.65 195.03
Summa  7503.53

Leave a Reply