Utdelning från Castellum

Utdelning från Castellum

Så trillade årets utdelning från Castellum in på kontot, vilket var årets första svenska utdelning. Jag gillar verkligen Castellum, vilket jag har skrivit om vid många tidigare tillfällen. Bolaget har höjt utdelningen varje år sedan det noterades 1997. Ganska imponerande tycker jag och bäst i klassen bland de svenska noterade bolagen! Den totala utdelningen på en Castellumaktie sedan 1997 får jag till 47.28 kronor. Jämför gärna detta med introduktionspriset på 12.75 kronor (justerat för split 4:1 år 2006).

Hur som helst, i år var Castellums utdelning på 4.6 kronor per aktie och mina 270 aktier gav således totalt 1242 kronor.

Årets utdelningar

Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt. Den förväntade årliga utdelningstakten ligger i skrivande stund på ca 25 500 kronor.

Datum Bolag Antal Utdelning Totalt
2015-03-25 Castellum 270 4.6 1242
2015-03-20 Skue 200 4.26 851.74
2015-03-03 BFK 300 0.62 186.2
2015-02-13 Apple 35 3.94 138.04
2015-02-04 BFK 300 0.62 185.42
2015-02-04 Deere 105 4.94 518.50
2015-01-05 BFK 300 0.65 195.03
Summa  3316.93

2 thoughts on “Utdelning från Castellum

Leave a Reply