Utdelning BFK och inköp Bonheur

I förra veckan trillade det in utdelning från BFK på kontot. Alltid lika härligt att se hur pengarna trillar och och nu kan vi verkligen börja prata om många bäckar små. Den månatliga utdelningen från BFK (denna gång 167.78 kronor) kan tyckas ganska liten, men det har blivit 1700 kronor i år; inte illa pinkat! Pengarna sattes direkt i arbete tillsammans med en sudd jag hade kvar från tidigare. Jag köpte ytterligare 150 aktier i Bonheur. Bonheur-innehavet står nu för knappt 10% av portföljens värde och jag är nöjd med den andelen. Däremot står Bonheur nu för 20% av portföljens utdelning, vilket känns lite för mycket. Detta kommer dock lösa sig genom framtida inköp i andra bolag.

Utdelningen från BFK var 0.56 kronor vilket för mina 300 andelar blev 167.78 kronor. BFK är undantagen utländsk källskatt och således drog ingen sådan.

Årets utdelningar

Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt.

Datum Bolag Antal Utdelning Totalt
2014-12-02 BFK 300 0.56 167.78
2014-11-17 Apple 35 3.47 121.47
2014-11-04 BFK 300 0.56 166.64
2014-11-04 Deere 105 4.44 465.99
2014-10-02 BFK 300 0.54 162.21
2014-10-02 Coca Cola 200 2.20 439.19
2014-09-04 Elekta 200 2 400
2014-09-04 BFK 300 0.52 157.39
2014-08-28 Citigroup 70 0.07 4.87
2014-08-15 Apple 35 3.22 112.61
2014-08-05 Deere 25 4.12 103.08
2014-08-05 BFK 300 0.52 154.82
2014-07-18 Whole Foods 100 0.82 81.90
2014-07-08 BFK 300 0.51 154.11
2014-07-08 Coca Cola 200 2.09 417.27
2014-06-26 AIG 100  0.84 84.36
2014-06-25 Bonheur 350 7.68 2 689.68
2014-06-04 BFK 300 0.50 150.31
2014-05-26 Citigroup 130 0.07 8.60
2014-05-19 Apple 10 21.69 216.94
2014-05-14 Protector 700 1.94 1 355.53
2014-05-13 Industrivärden 110 5.50 605
2014-05-05 BFK 300 0.49 147.38
2014-04-10 Skanska 85 6.25 531.25
2014-04-09 TeliaSonera 289 3 867
2014-04-07 BFK 300 0.49 147.31
2014-04-07 Coca Cola 200 1.99 398.84
2014-03-31 Nordea 150 3.84 576.06
2014-03-28 AIG 100 0.81 81.13
2014-03-27 Castellum 270 4.25 1 147.50
2014-03-26 Swedbank 67 10.10 676.70
2014-03-05 BFK 300 0.48 145.28
2014-03-04 Citigroup 62 0.06 3.99
2014-02-17 Apple 10 19.67 196.70
2014-02-04 BFK 300 0.49 146.97
Summa  13 286.36

Leave a Reply