Portföljens utdelning under 2015

Portföljens utdelning under 2015

Med inspiration från MangoldX tänkte jag att det kunde vara värt att fundera över nästkommande års utdelningar. Som utdelningsinvesterare är erhållna och ökande utdelningar det som ligger i fokus. Hur ser det ut för mina portföljbolag då? Svaret är att jag givetvis inte vet, men det kan vara kul att titta på de estimat som finns. Jag har blandat SME Direkt och 4-traders.

Bolagen i portföljen

Här tänkte jag gå igenom mina nuvarande innehav och jämföra årets och nästa års utdelning med en kommentar till det.

Apple

Utdelning i år: $1.82

Förväntad utdelning nästa år: $1.96 (4-traders)

Kommentar: Tror att detta kan vara ett rimligt antagande. Apple kommer antagligen att fortsätta fokusera på aktieåterköp i större grad än utdelningar.

Bonheur

Utdelning i år: 7 NOK

Förväntad utdelning nästa år: 9 NOK (4-traders)

Kommentar: Här är jag skeptisk och tänker räkna med samma utdelning som föregående år.

Castellum

Utdelning i år: 4.25 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 4.5 SEK (4-traders), 4.51 (SME)

Kommentar: Min förhoppning har legat på 4.6 SEK men det är möjligt att det istället blir som de något sämre prognoserna.

Coca Cola

Utdelning i år: $1.12

Förväntad utdelning nästa år: $1.22 (4-traders)

Kommentar: Här har nog inte 4-traders hängt med riktigt. I nuvarande utdelningstakt ($0.31 per kvartal) ligger man redan på en årlig utdelningstakt om $1.24. Jag tippar på en höjning till $1.3.

Deere & Co

Utdelning i år: $2.13

Förväntad utdelning nästa år: $2.33 (4-traders)

Kommentar: Även här verkar 4-traders inte ha hängt med. Deere höjde kraftigt i våras och med nuvarande utdelningstakt ($0.6 per kvartal) ligger man redan på en årlig utdelning på $2.4. Jag förväntar mig en ökning till $2.6.

Elekta

Utdelning i år: 2 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 2.12 SEK (4-traders), 2.22 (SME)

Kommentar: Det har ju minst sagt varit lite svajigt för Elekta på sistone och jag tycker att det är svårt att prognostisera. Tänker räkna med 2.15 SEK.

Industrivärden

Utdelning i år: 5.5 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 5.82 SEK (4-traders)

Kommentar: Tycker att det borde finnas möjlighet för utdelningsökningar i de underliggande bolagen vilket borde synas även i industrivärdens utdelning.

Mekonomen

Utdelning i år: 7 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 7.25 SEK (4-traders), 7.32 (SME)

Kommentar: Senaste rapporten visade på de ljusglimtar jag hade hoppats på. Någonstans runt 7.3 SEK i utdelning tror jag på.

Nordea

Utdelning i år: 3.77 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 4.82 SEK (4-traders), 5.0 (SME)

Kommentar: Jag skulle tro på en kraftig ökning, jag hade tänkt runt 4.5 SEK, men det är helt klart möjligt med det något högre som analytikerna räknat med.

Protector Forsikring

Utdelning i år: 1.75 NOK

Förväntad utdelning nästa år: 1.83 NOK (4-traders)

Kommentar: Antar att en ökning från föregående år vore rimligt med tanke på hur bra det gått, skulle nog gissat på runt 2 NOK.

Ratos

Utdelning i år: 3 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 3.43 SEK (4-traders)

Kommentar: Min gissning har varit 3.25. Tror man vill använda övers

Swedbank

Utdelning i år: 10.1 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 11.5 SEK (4-traders), 11.48 SEK (SME)

Kommentar: Min gissningar har legat på 11 SEK, men banken har förstås gått väldigt bra.

TeliaSonera

Utdelning i år: 3 SEK

Förväntad utdelning nästa år: 3.03 SEK (4-traders), 3.01 (SME)

Kommentar: Det är möjligt att det inte blir någon ökning nästa år, men åtminstone 3 SEK är säkrade enligt tidigare uttalande från VD.

Sammanfattning

Det blir lite svårt att räkna med de utländska innehaven då valutakurserna går upp och ner, men det ser ut som om den årliga utdelningstakten (för närvarande dryg 24 800 kronor med nuvarande valutakurser) kommer att öka ganska rejält. Lägg på det fler nyinköp (i vilken mån det nu kommer  gå i föräldrapenningslivet) så kan 2015 komma att toucha 30 000 kronor i utbetalda utdelningar. Allt är givetvis prognoser men det ser uppenbarligen ljust ut.

5 thoughts on “Portföljens utdelning under 2015

    • Man vet ju som sagt aldrig, men tänkte att det ändå kunde vara kul att snegla på hur “förstå-sig-påarna” har tänkt. Jag har ingen brådska egentligen, men ändå kul att se siffror :).

      Snygg utdelningskalender för övrigt!

Leave a Reply