Berkshire Hathaway har sålt sitt innehav i Deere

Berkshire Hathaway har sålt sitt innehav i Deere

Under tredje kvartalet gjorde Berkshire Hathaway (BRK) sig av med sitt innehav i Deere (DE). I slutet av andra kvartalet hade BRK Deere-aktier till ett värde nästan $360 miljoner. Innehavet i DE var bara BRKs 31e största, så det var absolut ingen gigantisk investering, men det är ändå värt att notera. Det har inte getts någon förklaring från BRK kring varför man valt att avyttra aktierna, men det skulle kunna ha att göra med fallande priser på grödor samt att bolaget ser att försäljningen kommer att minska under året. Största enskilda ägare är dock (vad jag vet) fortfarande Bill Gates genom Cascade Investment LLC.

Min syn på bolaget har inte påverkats av BRKs affär, men det kan ändå vara värt att notera.

Leave a Reply