Dyker djupare i Deeres finanser

Dyker djupare i Deers finanser

Nu har jag har dykt ännu djupare ner Deeres finanser. I tidigare analys av bolaget så tittade jag (som vanligt) på historik för de senaste tio åren. I fallet Deere & Company var det extremt enkelt med tanke på att de på sina IR-sidor hade “fact books” där allting var trevligt uppställt för de senaste tio åren. Det här är ett exempel som fler företag borde ta efter; lätt tillgänglig ekonomisk sammanställning som vi investerare kan ta del av. Det blev ett stort plus i kanten! Men ibland kan det vara relevant att titta på längre historik än de senaste tio åren och då blev det inte lika enkelt. Jag var tvungen att djupdyka i gamla årsrapporter (Form 10K) hos SEC för att få fram datat.

Detta grävarbete ledde till att jag fick fram följande grafer:

DE - Utdelning 20 years

 

 

 

 

Som vi kan se här har utdelningen inte sänkts de senaste 20 åren, men utdelningstillväxten var obefintlig 1998->2003. Under hela mätperioden har utdelningstillväxten varit ca 9.3%

DE - Vinst och utdelningsandel 20 years

 

I grafen ovan ser vi bolagets vinst, utdelning och utdelningsandel. 2001 gjorde man en förlust på 14 cent/aktie, vilket gör att grafen ser lite märklig ut. Jag har därför exkluderat 2001 i grafen nedan, för att göra bilden tydligare.

DE - Vinst och utdelningsandel 20 years version 2

 

 

Som vi kan se i har bolaget under de senaste 20 åren haft två förlustår. 1993 gjorde man $-1.96 och 2001 gjorde man $-0.14. I övrigt kan man säga att vinsten oftast har täckt utdelningen med råge även om åren 1999-2002 var något “kärvare” år, där utdelningsandelen sträckte sig upp till 86% (1999). Utdelningsandelen har alltså även i 20-årsperspektivet legat på runt 25% (+/- 5%). Om vi räknar från 1994 -> 2013 (och hoppar över 1993, eftersom det var ett förlustår) så får vi en årlig vinsttillväxt om 11.4% i snitt. Den siffran känns jäkligt bra för ett 177 år gammalt bolag!

Att gå igenom gamla årsredovisningar var en väldigt nyttig uppgift. Jag orkade dock inte gå igenom supernoga och räkna ut FCF, därför blev det ingen sådan graf. Hur som helst vill jag mena att de siffror jag nu tagit fram mer än väl underbygger mitt investeringsantagande. Jag känner mig nöjd med den historik jag nu har grävt fram och presenterat. För övrigt vill jag tipsa om Lundaluppens genomgång av balansräkningen.

6 thoughts on “Dyker djupare i Deeres finanser

    • 2009 lite speciellt år i och med finanskrisen. 2010 var man nästan tillbaka i 2008 års vinst och 2011 hade man sprungit förbi. Jag säger inte att din poäng är fel, snarare att det kanske inte är helt rättvisande. Men jag vet inte… Du kan mycket väl har rätt där.

      Oavsett; så som jag räknat bör enbart utdelningstillväxt motivera ett pris om $85.

  1. Grafen gör ju en inte helt bekväm tycker jag. Vad var anledningen till utvecklingen under 90 talet? 2001 var USA i recession i två kvartal och dom går med förlust. Jag skulle vilja veta lite mer om verksamheten, utvecklingen, problemen dom haft. 🙂 Räcker inte med låg värdering. Är den här vinstnivån hållbar?

    • Hmm, 94-98 var vinsttillväxten god (15% årligen i snitt). 99-02 var det däremot riktigt svajiga år, med 01 som sämsta år (förlust). Jag vet faktiskt inte riktigt varför det ser ut som det gör där. 2003 började bolaget dock repa sig igen.

  2. Se Spartacus angående 2001, verkar som att förlusten beror på extremt låga matpriser. Inkluderar du aktieåterköp i dina siffror för utdelningstillväxt, eller är det innan aktieåterköp? Antar att det är efter, men det är ändå imponerande och man kan ju argumentera för att återköp är mer förutsägbara än organisk omsättningstillväxt.

Leave a Reply