Utdelning AIG

Utdelning AIG

Igår syntes utdelningen från AIG på kontot. 100 aktier som vardera gav 12.5 cent $12.5 vilket i sin tur växlades till 84.36 kronor. Vidare drogs källskatt på 12.65 kronor. Denna utdelning innebär att juni-utdelningarna har ackumulerat 2924.35 kronor, inte alls illa!

Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan (idén är lånad av Lundaluppen). För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt.

 

Datum Bolag Antal Utdelning Totalt
2014-06-26 AIG 100  0.84 84.36
2014-06-25 Bonheur 350 7.68 2 689.68
2014-06-04 BFK 300 0.50 150.31
2014-05-26 Citigroup 130 0.07 8.60
2014-05-19 Apple 10 21.69 216.94
2014-05-14 Protector 700 1.94 1 355.53
2014-05-13 Industrivärden 110 5.50 605
2014-05-05 BFK 300 0.49 147.38
2014-04-10 Skanska 85 6.25 531.25
2014-04-09 TeliaSonera 289 3 867
2014-04-07 BFK 300 0.49 147.31
2014-04-07 Coca Cola 200 1.99 398.84
2014-03-31 Nordea 150 3.84 576.06
2014-03-28 AIG 100 0.81 81.13
2014-03-27 Castellum 270 4.25 1 147.50
2014-03-26 Swedbank 67 10.10 676.70
2014-03-05 BFK 300 0.48 145.28
2014-02-17 Apple 10 19.67 196.70
2014-02-04 BFK 300 0.49 146.97
Summa  10 177.03

Leave a Reply