AIG fortsätter skapa aktieägarvärde!

AIG fortsätter skapa aktieägarvärde!

American International Group Inc:s ( ledning drar samma slutsats som jag; aktien är undervärderad och därför ska AIG nu köpa tillbaka (och makulera) aktier för ytterligare $2 miljarder. I och med detta beslut har AIG $2.12 miljarder att köpa tillbaks aktier för nu. Det gläder mig som aktieägare att det kommer vara färre utstående aktier som ska dela på AIGs vinst.

“Since the end of the 2014 first quarter, AIG has repurchased approximately $418 million of shares of AIG Common Stock.

We are very pleased that the consummation of our sale of International Lease Finance Corporation and our strong capital position have allowed us to authorize this share repurchase, which enables us to return a portion of our sale proceeds directly to our shareholders, said Robert S. Miller, Chairman of the Board of AIG.”

På ämnet AIG kan man konstatera att de affären med AerCap (AER), när man sålde ILFC blev riktigt lyckosam! Man fick ju nämligen delvis betalt i AER-aktier (97.56 miljoner stycken) och hela affären värderades när överenskommelsen gjordes till $5.4 miljarder. Eftersom AER-kursen har gått upp kraftigt sen dess att affären offentliggjordes (mer än 100%) fick AIG istället $7.6 miljarder. Det är då givetvis denna vinst som gör att man nu kan köpa tillbaka ännu mer aktier. Bra jobbat av ledningen.

 

Mer läsvärt på denna länk.

Leave a Reply