Dags att uppdatera mina värderingskriterier

Jag har ju tidigare lånat mina investeringskriterier från Lundaluppen (som i sin tur lånat från Benjamin Graham). Jag har även lånat Lundaluppens modell för bevakningslista för att få till någon form av värdering. Det är en ganska enkel modell; antagen normal intjäningsförmåga multiplicerat med motiverat P/E utgör kurstaket.

Jag tänker nu, inspirerad av bloggrannen “Långsiktig investering” modifiera bevakningslistan något så att den tar hänsyn till förväntad utdelningstillväxt. Ägamintid skrev ett inlägg om “magisk utdelningstillväxt” häromdagen och jag tänker själv i samma banor; utdelningstillväxten är så viktig att den nästan kan betraktas som magisk. På grund av detta kommer jag numera att värdera både enligt mitt gamla sätt och detta nya (som jag snart ska beskriva) sätt. Jag kommer komma fram till två pristak och ta medelvärdet av dessa två och använda som kurstak.

Räkna på framtida utdelningstillväxt

Jag kommer använda mig av tio års historik för att göra mina beräkningar. I mina två senaste analyser (WMT och TGT) har jag gjort väldigt tydliga grafer, detta tänker jag fortsätta med. Således kommer jag ta genomsnittsvärdet för utdelningstillväxten under de tio senaste åren. Jag använder denna procentsats som en grund för mina bedömningar. Sen kommer jag att bedöma följande:

  • Vinsttillväxt (EPS) för bolaget. Det är viktigt med vinsttillväxt för att kunna upprätthålla utdelningstillväxten. Dessa går alltså hand i hand och vinsttillväxten är en mycket siffra.
  • Fria kassaflödets (FCF) tillväxt. Denna siffra visar på pengar genererade från verksamheten som kan användas till aktieägarnytta. Det kan t.ex. vara återköp av aktier, investeringar eller utdelningar. Starkt fritt kassaflöde är ett tecken på riktig lönsamhet.
  • Utdelningsandel av vinsten. Om bolaget delar ut stor del av vinsten finns det inga eller små marginaler för tillfälliga vinstfall. Med en hög utdelningsandel kan bolaget riskera att sänka utdelningen ett dåligt år. D.v.s. tvärt emot vad jag vill uppnå.
  • Stark balansräkning. Under perioder med negativt eller minskat fritt kassaflöde (och detta vet vi kan hända) är det viktigt att bolaget har en stark balansräkning. Med en välfylld kassa och låg skuldsättning kan bolaget fortsätta dela ut pengar till aktieägarna trotts tillfällig svacka.

Direktavkastning

Jag har lånat denna tabell från Långsiktig investering (tack!). Principen är att ju högre förväntad utdelningstillväxt, desto lägre utdelning krävs idag. 4020 har gjort en liknande tabell, den är dock mer aggressiv.

Direktavkastning idag Utdelningstillväxt per år i 20 år
0,5 %
28 %
1 %
22 %
1,5 %
17 %
2 %
16 %
2,5 %
14 %
3 %
12,5 %
3,5 %
11 %
4 %
10 %
4,5 %
9 %
5 %
8 %
5,5 %
7 %
6 %
6 %
6,5 %
5 %
7 %
4,3 %
7,5 %
3,5 %
8 %
3 %
8,5 %
2,5 %
9 %
1,5 %
9,5 %
1 %
10 %
0,5 %
10,5 % eller mer Ingen tillväxt behövs

Så, om jag kommer fram till att skälig utdelningstillväxt för exempelvis Apple är 12.5% (man höjde dock mindre senast) så skulle en direktavkastning idag om 3% krävas. Apples årliga utdelning är (från och med nästa utdelningstillfälle) $13.16. 13.16/0.03 = 439. Rimligt pris för Apple enligt tabellen ovan är alltså $439 (baserat på 12.5% utdelningsökning).

Jag kommer att uppdatera min bevakningslista med de nya fälten. Detta kan dock komma att ta lite tid då jag måste göra en del nya antaganden. 

Dags att uppdatera mina värderingskriterier

I samband med denna övning funderade jag ett varv till över Apple. Jag reviderade ner NEPS till $38 och motiverat P/E till 14. Motiverat pris för Apple blir då $532. Kurstak enligt nya formeln är $485. Jag passade därför idag på att halvera mitt innehav i Apple. 5 aktier såldes på kursen $604.40 och en dollar kostade ca 6.59 kronor.

 

Leave a Reply