Utdelning från Apple

Noterar att utdelningen från Apple har trillat in på kontot. Utdelningen växlades till 21.69 kronor per aktie. 10 aktier * 21.69 innebar 216.94 kronor i utdelning. Utländsk källskatt drogs bort på 32.54 kronor. Det innebär att jag hittills i maj har mottagit 2324.85 kronor i utdelningar. På helåret är summan uppe i 7244.08 kronor.

En sak jag saknar med vyn i Avanza är att det inte går att se den aktuella växlingskursen vid utdelning, man får ju ingen nota, som vid köp. Det är ju så klart enkelt att räkna ut (utdelning i SEK / utdelningen i USD) men jag kan tycka att en bifogad PDF vore på sin plats. Ska kontakta Avanza och föreslå detta :-).

2 thoughts on “Utdelning från Apple

Leave a Reply