Analys av Wal-Mart Stores Inc

Analys av Wal-Mart Stores Inc

Efter analysen av TGT har det blivit dags för en analys av Wal-Mart Stores Inc.

Wal-Mart är ett multinationellt detaljhandelsföretag med rötterna i Arkansas, USA. Företaget grundades 1962 av Sam Waltaon och familjen Walton äger fortfarande mer än halva företaget. Det är USAs och världens största detaljhandelskedja. Inte bara det, Wal-Mart är världens största arbetsgivare med över två miljoner anställda runt om i världen. Wal-Mart har mer än 11 000 butiker i 27 länder.

Wal-Mart Stores Inc handlas på New York Stock Exchange (NYSE) under tickern “WMT”.

Utdelningskalender

WMT ger utdelning fyra gånger per år.

WMT brukar deklarera den kvartalsvisa utdelningen i slutet av februari eller i början av mars. Utbetalning brukar ske i april, juni, september och december (alternativt början av januari).

WMT har ökat utdelningen varje år 41 år i rad (har varit listade på NYSE i 42 år), vilket gör bolaget till en “dividend champion”, dvs mer än 24 år av oavbrutna utdelningsökningar.

Utdelningshistorik

Grafen nedan visar de tio senaste utdelningarna och de nio senaste utdelningsökningarna

WMT - Utdelning

Som vi kan se i grafen ovan har utdelningen ökat stadigt de senaste tio åren. Utdelningstillväxten har oftast pendlat mellan 10-20% och medelvärdet de senaste tio åren ligger också på drygt 15%.

Utdelningshälsa

 • Vinsttillväxt (10 års snitt): 7.3%
 • Fritt kassaflödestillväxt (10 års snitt): 20%
 • Utdelningstillväxt (10 års snitt): 13.7%

Sammanställningen av vinst, utdelning och utdelningsandel presenteras i grafen nedan:

WMT - Vinst och utdelningsandel

Nyckeldata

 • Under de senaste tio åren har vinsten ökat samtliga år utom senast (WMT verksamhetsår 2014 var alltså 1/2 2013 – 31/1 2014), då WMT tvingades vinstvarna.
 • Under de senaste tio åren har utdelningen ökat stadigt.
 • Under de senaste tio åren har utdelningsandelen ökat mer än vinsten (från 21% till 38%),.
 • Utdelningsandelen av vinsten är fortfarande låg; under 40%

Sammanfattning

 • Utdelningarna känns väldigt säkra (under 40% utdelningsandel ger stort manöverutrymme).
 • Fortsatt utdelningstillväxt på 10-20% är rimlig över lång tid framöver.

Sammanställningen av fritt kassaflöde, utdelningar och utdelningsandel av det fria kassaflödet presenteras i grafen nedan:

WMT - FCF

Nyckeldata

 • De senaste tio åren har det fria kassaflödet ökat och de senaste nio åren har det fria kassaflödet täckt utdelningen.
 • Utdelningsandelen av det fria kassaflödet har varit 30% i snitt de senaste tio åren.

Sammanfattning

 • Utdelningen är säker (fritt kassaflöde täcker med råge utdelningen)
 • Framtida utdelningsökningar bör kunna vara mellan 10-20% utan några problem.

Värdering

För att räkna ut ett motiverat pris för WMT har jag använt mig av Dividend Stock Valuation-kalkylatorn. Jag matade in:

 • Dividend rate: 1.88
 • Dividend Grow Rates:
  • Low: 12 (Pessimistiskt)
  • Mid: 16 (Realistiskt)
  • High: 20 (Optimistiskt)
 • Discount Rates
  • Low: 9
  • Mid: 10
  • High: 11
 • Number of years: 20

Screen Shot 2014-05-09 at 19.10.28

Så, drygt $65 vore alltså en rimlig nivå att köpa aktien för enligt denna värderingsmodell. Ett annat sätt att tänka är rimligt P/E * NEPS (Normal vinst per aktie). Jag tänker P/E 16 och NEPS 4.9 och då blir rimligt pris 78.4. Medelvärdet av dessa två kursnivåer är $71.82 och på den nivån skulle jag vara bekväm att köpa Wal-Mart.

Sammanfattning och slutord

Jag skulle kunna sammanfatta genomgången ovan med “so far, so good”. WMT är verkligen ett företag som jag vill investera i. Företaget uppfyller samtliga kvalitativa kriterier som man någonsin skulle kunna tänka sig att ställa på ett fantastiskt företag. Det enda mörkret i sammanhanget är vad som inte framgår i faktainsamlingen ovan: Wal-Marts senaste utdelningsökning var endast 2.13%.  En stor besvikelse för de flesta med andra ord (och det kullkastar ju faktiskt tesen bakom min uträkning ovan en del). Jag kan dock tycka att det finns ett sundhetstecken i denna mediokra ökning. Den innebär nämligen att utdelningsandelen av vinsten fortfarande ligger under 40%, vilket jag tycker verkar ansvarsfullt.

Min bloggranne Lånsiktiginvestering har skrivit ett läsvärt inlägg om hur WMT ska växa framöver.

Avslutningsvis har Lundaluppen kommit fram till motiverat pris om $75, Långsiktiginvesterings pris är $73.31 och mitt är $71.82. Det är så klart alltid svårt att pricka rätt på en riktkurs för vad ett bolag är värt när man tänker vinst 20 år framåt i tiden. Men någonstans i häraden $72-75 känns som ett rimligt pris för WMT och där skulle jag vara beredd på att köpa. $77 skulle ge ca 2.5% yield så det är fullt möjligt att jag väljer WMT även på den nivån, även om det skulle ta emot lite. Efter ha gått igenom både TGT och WMT måste jag säga att WMT känns väldigt mycket mer lockande!

One thought on “Analys av Wal-Mart Stores Inc

Leave a Reply