Månadsrapport januari

Januari månad var en relativt transaktionstung månad för min del där följande transaktioner skedde:

  • Jag sålde mitt innehav i Sino Agro Food och med en vinst på 713 kronor.
  • Jag köpte 300 st BlackRock Municipal Income Closed Fund (BFK) på kursen $12.87. Just nu är utdelningstakten på detta innehav knappt 1900 kronor per år.
  • Jag tecknade mig i Onivas emission vilket innebar 80 nya aktier på kursen 35 kronor. Oniva ger ingen utdelning, men kursen har stigit 40% sedan dess. Jag måste ta mig en rejäl funderar kring hur jag ska göra med detta innehav då det egentligen inte platsar i min strategi.
  • Jag lyckades sälja Mavshack (varför köpte jag ens?!) på samma kurs som jag köpte. Förlorade således köp/sälj courtage på totalt 78 kronor.
  • Jag sålde även Ratos med en total förlust om 55 kronor.
  • Slutligen sålde jag mitt Avanza Zero-innehav med en vinst på 198 kronor (jag skulle aldrig ägt fonden, köpte på mitt konto istället för sonens).

Depån utvecklades mycket bra under månadens första 20 dagar men mot slutet gick det mindre bra. Total värdeförändring under perioden: +0.84%

Under perioden har en hel del av portföljbolagen avlagt rapporter och förutom i Castellums fall så har rapporterna inte direkt rosat marknaden. Största sänket har väl varit Apple som tappat över 10% i marknadsvärde. Castellum, Swedbank, Nordea & Telia har meddelat utdelningsökningar. Periodens vinnare är Protector Forsikring som avancerat 25%. Inga utdelningar har mottagits.

Portföljen ser numera ut så här. Nytt är att jag lagt in andelen likvider i depån.

månadsrapport januari

3 thoughts on “Månadsrapport januari

Leave a Reply