Jag studerar under Robert Shiller!

robert shiller

Robert Shiller tar emot Nobelpriset

Jag har hoppat på en utbildning!

Igår anmälde jag mig som deltagare till en MOOC-kursFinancial Markets med Nobelpristagaren* Robert Shiller som instruktör. Under 8 veckor kommer jag alltså att förkovra mig på det finansiella området. Kursen kommer ta upp teorier om finans och dess relation till historien, styrkor och svagheter i banker, försäkringsbolag, derivat och andra finansiella instrument. Det hela känns väldigt spännande. Framför allt hoppas jag att jag kommer i mål då mängden fritid krympt drastiskt sedan jag fick barn! 

Coca Cola höjer utdelningen!

För övrigt höjde Coca Cola utdelningen igår med 8.93%. Det var 52:a året på rad som bolaget höjde sin utdelning, imponerande! 8.93% är en bit över utdelningstillväxtens 5-årssnittet som ligger på 8.28%. Yielden ligger nu på drygt 3.25%, vilket är den högsta yielden på nästan 4 år!

I och med detta ligger portföljens Yield on Cost på 4.03%. Bolag i portföljen med låg YoC är: Apple – 2.53%, AIG – 1.03% och Citigroup – 0.08%. I och med denna utdelningsökning ligger nu den förväntade årliga utdelningen på 11 020 kronor.

*Egentligen har han tagit emot “Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne”, och inte något officiellt Nobelpris.

One thought on “Jag studerar under Robert Shiller!

Leave a Reply