Investeringsstrategi

Jag fortsätter att tänka kring min investeringsstrategi. Hur ska jag sålla fram bolag som är värda att investera i? Jag vill försöka vaska fram det bästa av två världar: Undervärderade bolag som genererar bra direktavkastning.

Jag påbörjade en lista med kriterier men insåg att det finns andra som har gjort det där bättre än mig. Jag började helt enkelt att leta lite. Benjamin Grahams “Seven tests of defensive stock selection” kändes som en bra början. Benjamin Grahams tankar faller mig väldigt väl i smaken, även om jag inte alltid följer hans goda råd.

Lundaluppen är ju väldigt inspirerad av Graham och har utgått mycket från honom när han gjorde sina investeringskriterier. Jag har därför beslutat mig för att börja med att låna Lundaluppens investeringskriterier rakt av. Jag kommer dessutom att påbörja upprättandet av en bevakningslista. Jag kommer börja med bolagen i min egen portfölj, för att få någorlunda uppfattning om vad jag har och vad det borde vara värt.

Min tanke är att i en serie inlägg presentera en analys av samtliga mina innehav. Detta kommer vara en nyttig lektion för mig. Jag hoppas att jag kommer lära mig väldigt mycket om företagsanalys.

 

Investeringsstrategi (lånad av Lundaluppen)

De investeringar som görs i noterade företag måste uppfylla ett antal kvalitativa och ett antal kvantitativa kriterier. De kvalitativa kriterierna garanterar att företaget är sunt skött och att man därför kan äga det på lång sikt utan att oroa sig för dagliga ändringar i amerikansk arbetslöshet, kinesiska huspriser, valutavariationer etc.
De kvantitativa kriterierna ska försäkra att man inte köper för dyrt. För i princip alla bolag finns det ett pris när det är köpvärt, och ett annat när det absolut inte är det.

De kvalitativa kriterierna är

  • Tillräcklig storlek, det finns en inneboende risk att satsa i bolag som inte är väldigt starka på sina marknader. Konkret innebär detta att Large Cap-listan är att föredra.
  • Stark finansiell ställning, omsättningstillgångar bör vara dubbelt så stora som kortfristiga skulder och de totala skulderna bör inte vara större än omsättningstillgångarna
  • Intjäningsstabilitet, företaget bör ha uppvisat vinst varje år 10 år bakåt i tiden
  • Utdelningsstabilitet, företaget bör ha delat ut pengar varje år de senaste 10 åren
  • Intjäningstillväxt, de senaste 10 åren bör vinsten (per aktie) ökat med minst 30 % över perioden, var vaksam på förvärv, emissioner, split, etc.
  • Trovärdig ledning, inga oegentligheter eller skönmålningar
  • Gynnsam ägarbild, det är mycket värdefullt om det finns starka ägare med en betydande investering i företaget.

De kvantitativa kriterierna är

  • Begränsat P/E-tal, högst 15 med lite förhandlingsutrymme beroende på ränteläge (lägre ränteläge ger lägre avkastningskrav) och företagets tillväxtförmåga. P/E 15 motsvarar 6,7 % avkastning. Med Earnings avses långsiktig, bevisad intjäningsförmåga, vilket förhoppningsvis är ett konservativt antagande och skyddar mot överdriven optimism i tider av stark vinstökning.
  • Begränsat EV/EBIT3-tal (tillagt 2011-10-23), högst 12 beroende på ränteläge precis som P/E. Detta nyckeltal är viktigt framförallt när bolaget inte har tillräckligt stark finansiell ställning (enligt det andra kvalitativa kriteriet). Syftet är att säkerställa att bolaget har en tillräcklig avkastning oberoende av kapitalstruktur.
  • Priset bör inte överstiga 150 % av eget kapital enligt senaste balansräkningen. Detta kriterium eliminerar vissa typer av företag som binder lite kapital och har mycket hög avkastning på eget kapital (H&M t.ex.) och kan i dessa fall ersättas med Buffetts vallgravsresonemang (moat). Grundtanken i kriteriet är att hög avkastning på eget kapital öppnar för nyetablering och ökande konkurrens, men detta kan förhindras med olika typer av skydd, t.ex. patent, varumärken etc.

Kriterierna är inte absoluta och man kan göra avsteg på ett par stycken om de övriga ser bra ut, men varje sådant avsteg ökar såklart risken i investeringen.

2 thoughts on “Investeringsstrategi

Leave a Reply