Analys Connecta

Fick en förfrågan om att göra en analys av Connecta och tänkte att det kunde vara kul, så här kommer den!

analys connecta

Kort presentation

Connecta är ett svenskt konsultbolag som grundades 1993. Från början var bolaget ett renodlat managementkonsultbolag men med tiden har verksamheten breddats till att även innefatta IT-konsulter. Bolaget har ca 800 anställda och i Connecta Group ingår även (förutom Connecta) Tarento, Techta och Titan IT.

Tillräcklig storlek:  NEJ Bolaget är noterat på Small Cap
Stark finansiell ställning:  NEJ
Omsättningstillgångarna är inte dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna. Dock är de större än de totala skulderna.
Intjäningsstabilitet:  JA Företaget har uppvisat vinst de senaste 10 åren, om än fallande sådan på sistone.
Utdelningsstabilitet:  NEJ
Företaget har delat ut pengar de senaste 9 åren. Om utdelning ges för 2013 kommer kriteriet att uppfyllas.
Intjäningstillväxt:  JA Intjäningsförmågan har ökat mer än 30% de senaste 10 åren. Dock har den varit dalande de senaste 2 åren.
Trovärdig ledning:  JA Har egentligen ingen aning, men hellre fria än fälla.
Gynsam ägarbild:  NEJ Ingen tydlig och stark ägare.

Begränsat P/E-tal: P/E på 2012 års siffror: 9.45 och klarar därmed kravet på under 15. OK

Begränsat EV/EBIT3-tal: 5.03 och klart under kravet på max 12 OK

Priset bör inte överstiga 150% av eget kapital: P/B 2.64 och klarar därmed inte kravet. I Connectas fall betalar man dock för intjäningsförmåga och inte för tillgångar. Konsulternas tid är tillgången. EJ OK

Slutsats

Connecta är inget bolag som Benjamin Graham skulle investera i. Jag ser ingen tydlig vallgrav i fallet Connecta, vem som helst kan sälja konsulter (mer eller mindre bra). Företaget klarar bara att leva upp till tre (dock nästan fyra) av de sju investeringskriterierna. Företagets vinst har sjunkit sakta men säkert de senaste åren.

Om företaget kan lyckas vända utvecklingen finns givetvis en relativt stor uppsida, där man dels kan få kursutveckling och dels höjd utdelning då bolaget delar ut stor del av sin vinst. Personligen avstår jag från investering i detta bolag och jag skulle inte råda någon annan att investera heller. Med det sagt måste aktieköp i Connecta inte vara någon dålig affär. Det är bara inte tillräcklig defensivt för min smak.

Leave a Reply