Mot nya möjligheter!

Jag har beslutat mig för att byta jobb. Ett jobbyte innebär både plus och minus. Jag kommer att återvända till konsultbranschen efter några år på byrå. Det är inte alltid helt lätt att veta vad man vill och framför allt förändras just det. I konsultrollen får jag möjligheten att träffa många olika människor, något som jag verkligen älskar. Minus är att jag inte kommer att träffa mina kollegor lika mycket, men det är smällar man får ta.

Det nya jobbet innebär att jag kommer gå från helt fast lön till fast lön+rörlig lön+årlig bonus. Som aktieintresserad vet jag att med ökad risk (rörlig lön) finns chans till ökad avkastning! Jag kommer öka min lön med 15-40% exklusive bonus om jag debiterar 100%. Givetvis kan det innebära mindre lön om jag helt misslyckas med att debitera. Detta känns dock inte speciellt sannolikt i rådande konjunktur. Oavsett kommer jag att ha tillräckligt hög fast lön för att klara mig gott och väl.

Börjar det nya jobbet efter jul- och nyårsledigheten.

2 thoughts on “Mot nya möjligheter!

Leave a Reply