Delmål passerat!

För första gången är portföljen nu värderad till mer än en kvarts miljon. Den 1 november 2013 var värdet drygt 264 000 kronor. Vi fortsätter målmedvetet att trygga vår framtid. Än så länge ligger den årliga utdelningen bara drygt 7000 kronor, vilket beror på att en hel del investeringar är gjort i tillväxtbolag snarare än i stabila utdelare. AIG, Citigroup, Oniva, Shelton, Tethys oil är bolag som tar upp en stor del av portföljen men där utdelningen mer eller mindre är obefintlig. Just nu är det dock viktigare med totalavkastning än med utdelning (även om utdelning alltid är en trevlig morot!).

Så, mitt första mentala delmål är nu alltså passerat. Vi har uppnåt mer än en kvarts miljon och det har inte ens känns besvärligt. Den här resan kommer att gå väldigt bra!

2 thoughts on “Delmål passerat!

  1. Utdelnng är ofta en stor del av totalavkastning. Se upp för att inte hamna i självmålet om att söka för stor exponering mot tillväxtbolag, det kan lätt bli fel o sämre än väntat.

    • Tack!

      Direktavkastningen i portföljen ligger ändå på ca 3%, så jag är inte helt galet ute. Tycker att Citigroup borde öka sin utdelning ganska rejält framöver.

      Men du har nog en ganska vettig poäng och exponeringen mot utdelare ska ökas =)

Leave a Reply