Swedbank levererar!

Ett bra resultat, drivet av ett bra räntenetto (5.6 miljarder). Så skulle man kunna sammanfatta den rapport som Swedbank lämnade idag. Dessutom minskade både kreditförlusterna och kostnaderna. Min spekulation från igår visade sig bli korrekt!

Som grädde på moset kan man konstatera att banken är ganska kraftigt överkapitaliserad. Detta är bra, då det bådar för höga utdelningar även i framtiden. Enligt en artikel i DI skulle en direktavkastning på knappt 13% vara fullt möjlig (dock ej realistisk). Jag är nöjd med dagens nivåer (6-7%).

Jag har tidigare räknat med en riktkurs på 180 kronor (vilket är relativt rimligt jämfört med analytikerna). Jag kommer behålla denna riktkurs och invänta årsbokslutet. Men fortsätter banken att leverera så här så kommer min riktkurs att höjas. Jag tror att vi kan räkna på något högre P/E, ju mindre risk det finns i banken och ju stabilare den blir (12.5 kanske?).

Aktien steg 3.56% på rapporten. I morgon är det dags för Nordea :).

Leave a Reply