Nordea som väntat (och banktankar)

Idag rapporterade Nordea, och med viss felmarginal prickade man analytikernas förväntan. Min åsikt är att banken helt klart är på rätt spår och den bör, som jag skrivit tidigare, handlas högre (som de andra storbankerna). Aktien handlades ner 0.91% på en i övrigt sur börs (där SHB ledde banktåget neråt). Att Aktien backar spelar egentligen ingen stor roll för mig. Det kom nämligen andra bra besked från bolaget idag. Nordeas VD upprepar idag att utdelningen med stor sannolikhet kommer att öka.

Jag tror att mina bankinnehav kommer att dela ut mycket pengar till mig i framtiden. Swedbank har redan en hög utdelningspolicy, Nordea kommer säkerligen öka sin. Min tredje bank, Citigroup, har ju otroligt låg direktavkastning just nu. 4-traders estimerar dock att utdelningarna kommer öka rejält.

Bloggen Ägamintid skrev att 2013 var finansaktiernas tid och undrade vilken sektor som skulle gå som tåget 2014. Mitt svar? Finansaktierna.

Leave a Reply