Oniva börjar röra på sig

Först, kort om Oniva här. Så, jag gick alltså in i bolaget på 24 kronor. I fredags stängde vi på 26.6 och om jag inte förstått det hela fel så har vi alltså fått en teknisk köpsignal här, då motståndet på 25.40 är brutet.

13 november är det delårsrapport för tredje kvartalet. Inför q2-rapporten gjorde man en omvänd vinstvarning och tidigare lade rapporten. Om effektiviseringsarbetet fortsätter och resultaten leder till ökad vinst för företaget borde vi få se en fin uppvärdering i aktiekursen. 14% rörelsemarginal för första halvåret är riktigt bra. H1 ger VPA på 1.40, om vi leker med tanken att detta håller i sig, och vi får VPA 2.80 för helåret har vi idag ett P/E på 9.5. 40 kronor/aktie skulle ge P/E 14.3, vilket inte vore helt orimligt. Kan effektiviersingsarbetet göra att vinsten ökar ännu mer ser nog kurser högre än detta lagom till julafton!

Leave a Reply