Mina mål – en framtidsvision

Mitt huvudsakliga mål är att vid 55 års ålder kunna välja att avstå från framtia förvärvsarbete om jag så vill. Det handlar alltså inte om att jag kommer vilja sluta vid den åldern, utan snarare om att jag ska ha den möjligheten utifrån mitt sparande.

På vägen har jag ett par delmål och det första är ganska klassiskt; jag vill bli miljonär. I år är jag 30 år och i skrivande stund uppgår mitt kapital till cirka 100 000 kronor. Min tanke är att ha uppnått min första miljon vid 35 års ålder. Min skuldsättning för min bostadsrätt kommer vid detta laget att ligga på ganska exakt 1,4 miljoner kronor.

Vid 40 års ålder, dvs om 10 år, hopps jag att mina besparingar är värda åtminstone 3 miljoner kronor. Direktavkastningen borde då generera 80-100 tusen kronor årligen, pengar som givetvis återinvesteras för att uppnå huvudmålet. Nu är skuldsättningen för min bostadsrätt nere på drygt 1,25 miljoner kronor.

Vid 50 års ålder, dvs om 20 år, är min portfölj värd en bra bit över 10 miljoner kronor. Årlig avkastning bör nu ligga på ca 350-400 tusen kronor. Lånet på bostadsrätten är nu nere på ca 1 miljon kronor. Med dagens värdering innebär det en belåningsgrad på 55%.

Om 25 år är jag 55 år gammal. Då genererar utdelningarna från min portfölj 700 tusen kronor varje år. Detta är tillräckligt för att både jag och min fru ska kunna, om vi vill, avstå från förvärvsarbete.

2 thoughts on “Mina mål – en framtidsvision

  1. Hej, trevlig blogg. Bläddrar igenom den från början. Hur mycket räknar du med att kunna spara undan årligen och vilken % i tillväxt på portföljen räknar du med?

    • Målet just nu är att kunna köpa aktier för 15 000 kr/månad (och det är mitt och fruns gemensamma sparande). Vissa månader finns det rum för mindre, andra för mer. Vi vill också ha råd att spara till semester, lite buffert och annat.

      Enligt den senaste forskningen så kommer det inte bli mer än 6-7%. Jag brukar nog räkna högre än så dock. I min Numbers-kalkyl har jag satt Utdelningstillväxt till 8% och direktavkastning på 4%. Men vem vet vad som händer på 30 år liksom. 😉

Leave a Reply