Analys av Ratos

Analys av Ratos

Det har blivit dags för en analys av Ratos, det lite annorlunda investmentbolaget på den svenska börsen. Därför blir det en lite annorlunda analys.

RATOS är en akronym för Ragnar och Torsten Söderberg. Ragnar och Torsten var bröder och 1934 grundade de Ratos som ett investmentbolag för att ta hand om familjens tillgångar. Familjen Söderberg hade nämligen sin bakgrund i stålgrossisten Söderberg & Haak och detta innehav tillsammans med ett antal andra innehav utgjorde alltså grunden för Ratos och år 1954 noterades Ratos på Stockholmsbörsen.

Sedan introduktionen har företaget ändrat karaktär ett antal gånger där man ibland haft både noterade/onoterade bolag i portföljen, ibland har man enbart haft noterade bolag i portföljen och de senaste 15 åren har man varit ett så kallat “private equity-konglomerat”, dvs man har haft en portfölj av onoterade bolag.

Bolagets affärsidé är att skapa avkastning genom att förvärva, utveckla och sälja företag. Målsättningen är att få 20% IRR (genomsnittlig årlig avkastning) på varje enskild investering. Historisk genomsnittlig IRR ligger på 25% sedan 1999 (på 36 exits).

Ratos-portföljen

Hur ser då Ratos-portföljen ut? Jag gjorde följande uppställning (lånade tänkte från Lundaluppens inlägg i vintras). Istället för IRR har jag förenklat beräkningen och räknat på ROE, vilket iofs bör ge en mer konservativ siffra än IRR. Jag har utgått från senaste årsredovisningen (2013) för siffrorna. Tabellen nedan visar Ratos samtliga innehav, ägarandelen, nettoomsättningen, EBITA, andel av Ratos egna kapital, första investeringsår samt hur mycket 10% ROE skulle innebära för det egna kapitalet. Jag räknar på 10% eftersom jag vill ha gott om marginaler. Vill du göra egna uträkningar är formeln EK * (1+IRR) ^ålder. Så, för AH Industries blir det 317 * 1.2 ^ 7 = 1136 (räknat på 20%).

Bolag Andel 2013 Oms 2013 EBITA 2013 Ratos EK 2013 Inv.år Beräknat värde på ROE
AH Industries

69%

1018

-39

317

2007

618

Aibel

32%

14029

839

1585

2013

1 744

Arcus-Gruppen

83%

2516

274

559

2005

1 318

Biolin

100%

233

23

328

2010

480

Bisnode

70%

3724

328

1274

2005

3 004

DIAB

96%

864

-50

674

2001

2 327

Euromaint

100%

2416

25

670

2007

1 306

GS-Hydro

100%

1237

83

47

2001

162

Hafa Bathroom

100%

238

-13

163

2001

563

HENT

73%

4213

120

343

2013

377

HL Display

99%

1596

128

1130

2013

1 243

Inwido

97%

4300

299

2459

2004

6 378

Jötul

93%

930

-15

164

2006

352

KVD

100%

297

44

276

2010

404

MCC

100%

978

97

864

2007

1 684

Nebula

72%

228

87

326

2013

359

Nordic Cinema

58%

2425

305

651

2011

866

SB Seating

85%

1112

222

618

2007

1 204

Övriga tillg.

100%

1 330

1 330

Summa

42 354

2 757

13 778

25 718

Substans

37.80

74.64

Antagen ROE

10%

Antal aktier 84 637 060

239 503 836

830 000

324 140 896

A-aktier B-aktier Pref-aktier

1 525

 

Som vi ser i tabellen ovan är Ratos substans 74.64 kronor om vi räknar med 10% ROE. Skulle man då tänka sig en “substansrabatt” om 20% så borde Ratos handlas till ca 60 kronor. Ett annat sätt att räkna skulle kunna vara så här: Om vi antar att Ratos kommer lyckas med 10% IRR så är 3.78 kronor i årlig avkastning lågt räknat. P/E 15 på den siffran ger oss 56.70 kronor. Köp under 57-60 kronor bör därför enligt min uppfattning kunna göras med ganska stor säkerhetsmarginal.

Jag har idag köpt 450 aktier i Ratos vilket tillför 1 350 kronor till den årliga utdelningen. Den årliga utdelningstakten ligger nu på drygt 19 000 kronor.

Läsvärt material:

Investerarpresentation september 2014

 

Hur ser du på Ratos? Hur bör man värdera bolaget? Har jag missat några fallgropar?

7 thoughts on “Analys av Ratos

  1. Bra inlägg. Jag gillar hur du bryter ned det och gör något så krångligt som Private Equity så enkelt. Grova penseldrag förvisso men det fungerar utmärkt många gånger.

    Mvh petrusko

    • Tack! Ja, det är inte helt enkelt. Jag ägde Ratos tidigare utan att ha en aning om värderingen (det kändes bra). Sen sålde jag (+/-0) för jag förstod inte värderingen. Och nu ville jag börja förstå och då köpte jag eftersom jag tror mig se att det finns mer värde i Ratos än vad aktien kostar idag.

  2. Ratosaktien har gått ner i värde på sistone. Kommer aktien att gå ner ytterligare eller är det bra köpläge nu?

Leave a Reply