Utdelning Whole Foods Market

 

 

Utdelning Whole Foods Market

I fredags trillade det in en utdelning från  på kontot. Det blev ju, som väntat, inte någon större summa, men som vi alla vet: många bäckar små. Det här var den tredje $0.12-utdelningen från WFM och jag förväntar mig ytterligare än $0.12-utdelning innan höjning. 30 juli rapporterar WFM för Q3 i det brutna räkenskapsåret 2014-15. Om allt går som jag tänker så förväntar jag mig att nästa utdelning landar någonstans runt $0.14-0.15. Då skulle jag också känna mig nöjd.

Mina 100 Whole Foods-aktier gav knappt 0.82 kronor kronor vardera, vilket blev 81.90 kronor. Från detta drogs 12.28 kronor i utländsk källskatt.

Årets utdelningar sammanfattas i tabellen nedan. För enkelhetens skull är samtliga belopp i SEK. Avrundningsfel kan förekomma men totalbeloppet är alltid korrekt.

Datum Bolag Antal Utdelning Totalt
2014-07-18 Whole Foods 100 0.82 81.90
2014-07-08 BFK 300 0.51 154.11
2014-07-08 Coca Cola 200 2.09 417.27
2014-06-26 AIG 100  0.84 84.36
2014-06-25 Bonheur 350 7.68 2 689.68
2014-06-04 BFK 300 0.50 150.31
2014-05-26 Citigroup 130 0.07 8.60
2014-05-19 Apple 10 21.69 216.94
2014-05-14 Protector 700 1.94 1 355.53
2014-05-13 Industrivärden 110 5.50 605
2014-05-05 BFK 300 0.49 147.38
2014-04-10 Skanska 85 6.25 531.25
2014-04-09 TeliaSonera 289 3 867
2014-04-07 BFK 300 0.49 147.31
2014-04-07 Coca Cola 200 1.99 398.84
2014-03-31 Nordea 150 3.84 576.06
2014-03-28 AIG 100 0.81 81.13
2014-03-27 Castellum 270 4.25 1 147.50
2014-03-26 Swedbank 67 10.10 676.70
2014-03-05 BFK 300 0.48 145.28
2014-02-17 Apple 10 19.67 196.70
2014-02-04 BFK 300 0.49 146.97
Summa  10 830.31

3 thoughts on “Utdelning Whole Foods Market

  1. Hello,

    Do you plan on having an English version of your blog. I’d love to follow along and see your stock analysis and dividend income updates. Thanks!

    • Oh, I really haven’t given it much thought… but I like the idea. It would force me to learn english financial terms better! :-). I will absolutely consider it in the next few weeks!

      Thanks for stepping by.

Leave a Reply