Analys av Deere & Company

Analys av Deere & Company

Uppdaterad soliditet 26/7

Det har blivit dags för en analys av Deere & Company, den dominerande aktören inom tillverkning av jordbruksmaskiner. 

Deere & Company är ett amerikanskt företag som grundades redan 1837, när John Deere började tillverka och sälja en egenutvecklad plog. Affärsverksamheten bedrivs idag under varumärket John Deere och man är idag världens största enskilda tillverkare av maskiner för lantbruk och skogsbruk. Bolagets huvudkontor ligger i Waterloo, USA.

Bloggaren Spartacus har skrivit en ganska utförlig analys av Deere & Co, och jag överensstämmer med vad Spartacus tar upp. Jag tycker att mycket känns rätt med Deere, så jag tänkte att jag skulle gå igenom de ekonomiska bitarna och göra en värdering.

Lagom till publicering av denna analys kom även Investeringsinspektören med en läsvärd analys av Deere.

Intressant kuriosa är att Bill Gates äger 30 miljoner aktier i bolaget.

Deere & Company handlas på New York Stock Exchange (NYSE) under tickern “DE”.

DE är ett multinationellt företag som finns över i princip hela världen. Största är omsättningen dock i USA (55%).

 

Utdelningskalender

DE ger utdelning fyra gånger per år.

DE brukar deklarera utdelningen i februari, maj augusti och december. Utbetalning brukar ske i februari, maj, augusti och november.

DE har ökat utdelningen varje år de senaste 10 åren.

Utdelningshistorik

Grafen nedan visar de tio senaste utdelningarna och de nio senaste utdelningsökningarna:

DE - Utdelning

Som vi kan se i grafen ovan har utdelningarna ökat stadigt de senaste tio åren. Utdelningstillväxten har snittat på drygt 16% de senaste 9 åren. Jag har tagit med 2014 TTM, då den är intressant i och med att man för femte kvartalet i rad behöll utdelningsnivån på $0.51.

Utdelningshälsa

 • Vinsttillväxt (10 års snitt): 12.7%
 • Fritt kassaflödestillväxt (10 års snitt): 3.6%
 • Utdelningstillväxt (10 års snitt): 14.4%

Sammanställning av vinst, utdelning och utdelningstillväxt presenteras i grafen nedan:

DE - Vinst och utdelningsandel

Nyckeldata

 • Under de senaste tio åren har vinsten ökat samtliga år utom 2009 (finanskrisen får stå som förklaring till detta). En del av förklaringen till den ökade vinsten per aktie är att bolaget återköpt en hel del aktier.
 • Under de senaste tio åren har utdelningen ökat stadigt.
 • Under de senaste tio åren har vinst- och utdelningsökning gått relativt hand i hand (förutom under just 2009).
 • Utdelningsandelen av vinst ligger stadigt (utom 2009) runt 25%.

Sammanfattning

 • Utdelningarna känns absolut säkrade då man bara delar ut en dryg fjärdedel av vinsten.
 • Fortsatt utdelningstillväxt på 14% är rimlig över tid.

Sammanställning av fritt kassaflöde, utdelningar och utdelningsandel av det fria kassaflödet i grafen nedan:

DE - FCF

Nyckeldata

 • De senaste tio åren har det fria kassaflödet ökat något och allt som oftast täcker det utdelningen.
 • 2012 hade bolaget negativt fritt kassaflöde och jag har inte hittat någon bra anledning till varför.

Grahamska kriterier

Tillräcklig storlek:  JA Listat på NYSE, med en marknadsvärde på runt $34 miljarder
Stark finansiell ställning:  NEJ
Omsättningstillgångar är förvisso drygt dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna men de totala skulderna är något större än omsättningstillgångarna.
Intjäningsstabilitet:  JA Bolaget har uppvisat år varje år de senaste tio åren, även om vinsten sjönk under 2009 (finanskrisen).
Utdelningsstabilitet:  JA Bolaget har höjt utdelningen varje år de senaste 10 åren
Intjäningstillväxt:  JA Vinsten har ökat med 227% över den senaste 10-årsperioden.
Trovärdig ledning:  JA CEO Sam Allen har funnits i företaget sedan 1975 och visar att han vet hur skutan ska ros.
Gynsam ägarbild:  NEJ Främst institutionella ägare, ingen som äger mer än 10%. Å andra sidan äger Bill Gates drygt 8% av bolaget, vilket bör vara gynnsamt.

Det är med nöd och näppe DE inte klarar av kravet om Stark finansiell ställning. Men det kanske är med all rätta? Soliditeten ligger på ca 35% 17% och något högre vore egentligen önskvärt.

Värdering

Framtida utdelning och utdelningstillväxt i Deere ser onekligen trygg ut. Med en utdelningsandel på 25% har man skapat sig en “kudde” mot sämre tider. Av allt att döma är 10-årssnittet på 14.4% i utdelningstillväxt inte orimligt framgent heller. Jag väljer dock att justera ner detta något och räknar med 12.5% utdelningstillväxt (och då krävs 3% direktavkastning). Vinsttillväxten de senaste 10 åren ligger på 12.7% så jag tycker att dessa siffror rimmar bra ihop. Värderingsmässigt har DE historiskt sett värderats på P/E drygt 13. Jag vill därför inte betala högre pris än detta och för in P/E 13 som motiverad multipel i min uträkning. Angående den normala intjäningsförmågan väljer jag att vara ganska konservativ och sätter denna till $8. Jag kommer därför fram till att det pris jag som mest är villig att betala för DE är $92 vilket bara är en dryg procent under dagens pris. Jag lägger in DE i bevakningslistan.

Vad är din syn på Deere & Company?

3 thoughts on “Analys av Deere & Company

 1. Verkar som ett trevligt företag med bra tillväxt och rimlig värdering. Dock nyfiken på varför slutsatsen är att utdelningstillväxten är säkrad då kassaflödet precis täcker utdelningarna. Avsaknad av utdelningshöjning verkar också spegla detta. Har du någon koll på vad som händer med övriga 75% av vinsten. En del går till återköp av aktier men resterande? Hur stor är tillväxten rensat för aktieåterköp?

  • Som du noterar (och som min graf visar) så finns det inte stor marginal utdelning/FCF – men det räcker. Däremot, med en utdelningsandel på 30% av vinsten finns det “mycket att ta av” där. Det finns ingen avsaknad av utdelningshöjning. Man har ju höjt varje år de senaste 10 åren.

   $8 miljarder skulle man ju köpa tillbaka för nu, senast jag läste. Bra fråga – vart tar resten av vinsten vägen? Jag har inte kartlagt detta, borde kanske göra det.

Leave a Reply