Vem i hela världen kan man lita på?

vem i hela världen kan man lita på?

Rubriken kommer från proggbandet Hoola Bandoola Bands låt med samma titel. Och jag tänker att frontfiguren Mikael Wiehe funderar över detta, nu när han blivit ålderspensionär. För helt plötsligt är inte en pensionskrona längre en krona. Att det saknas pengar i skattesystemet har väl knappast undgått någon. Vi har hört om “bromsen” som slår till och sänker pensionen för dagens pensionärer. Nu vill alltså pensionsmyndigheten “jämna ut” bromsens effekt och göra så att systemet upplevs mer rättvist.

Jag har egentligen ingen åsikt i själva sakfrågan. Om det nu ska finnas en broms (och det tycker jag att det ska finnas!) så är det rimligt att det inte är slumpen som avgör vem som drabbas. Det här blir en utjämnande effekt och jag köper argumenten. Men frågan kvarstår; “vem i hela världen kan man lita på?”. Ena dagen är det regler för IPS-sparande som ändras, andra hur bromsen ska fungera. I morgon förändras säkert något annat och det tar givetvis inte slut där.

Hur ska man då tänka kring pensionen?

Det enda rimliga, som jag ser det, är att inte tänka på pensionen. Missförstå mig inte, att säkra upp ett stabilt kassaflöde även efter det att man slutat förvärvsarbeta. Jag tror ju egentligen inte att all min framtida pension kommer konfiskeras av staten, men jag tror att andra förändringar kan komma att ske. Min lösning på detta är att fortsätta investera i bolag med bra verksamhet och ta del av den vinst de genererar. Om jag fortsätter på min inslagna väg och avsätter delar av dagens kassaflöde till morgondagen då kan jag känna mig mycket tryggare inför framtiden.

Risker med privat sparande då?

Det är klart att det kan finnas politiska risker med privat sparande också. Om vi tar bort de mest osannolika scenarion så är det väl främst skatterna som skulle kunna vara en risk för privat sparande. Men eftersom politiker vill bli omvalda och eftersom tillräckligt få röstar på de mest extrema alternativen (åt alla håll) så lär det inte ske någon större dramatik här heller. Socialdemokraterna avskaffade både arvs- och gåvoskatten och det är väl föga troligt att de skulle återinföra dessa. Det är inte heller sannolikt att moderaterna skulle införa någon av dessa två skatter. Den största risken är väl att kapitalvinstskatten på 30%  justeras, det samma gäller uträkningen för schablonbeskattningen av ISK. Men som sagt, politiker vill bli omvalda…

Så det enda råd jag kan ge för att öka den ekonomiska tryggheten på ålderns höst är att spara själv. Förslagsvis genom att köpa aktier i bolag som låter dig ta del av vinsten.

Leave a Reply