Spiltan Högräntefond

spiltan högräntefond

Igår lanserade fondbolaget Spiltan en ny fond, Spiltan Högräntefond, som jag blev intresserad av att lära mig mer om. Jag har sedan tidigare ett buffertspar i Spiltan Räntefond Sverige, en korträntefond som sedan den grundades inte har uppvisat en enda förlustmånad och haft en avkastning på runt 3%, +/- 0.5. Så, eftersom jag är nöjd kund hos Spiltan Fonder så beslutade jag mig för att ta en titt på denna nya fond för att se ifall det kan vara något för mig!

Spiltan Högräntefond

Så, vad är då Spiltan Högräntefond? Vilken typ av innehav kommer det finnas i fonden, vilka risker finns och vilken avkastning kan jag förvänta mig över tid? Hur skiljer sig denna fond mot Spiltan Räntefond Sverige?

Placeringarna

Fonden kommer huvudsakligen innehålla företagsobligationer och företagskrediter (dvs kort räntebärande värdepapper). Löptiden för dessa får vara maximalt 10 år. Dessa värdepapper kommer att vara basen i fonden. Min misstanke är att förvaltaren kommer ha företrädesvis korta löptider på dessa papper, åtminstone i rådande ränteläge. Utöver dessa räntebärande värdepapper kan fonden också innehålla upp till 10% “kryddor” i form av  exempelvis konvertibler och preferensaktier i nordiska bolag.

Riskerna

Räntebärande värdepapper med lite längre löptider medför potentiellt högre avkastning än de på kortare tid, men då också högre risk. I princip är det samma ränterisk man tar när man binder bolånet; binder man på 5% och räntan går ner till 2.5% så har man inte gjort en speciellt bra deal. Samma tänk gäller kring långa löptider för räntepapper. Vidare tillåts fonden att inneha (preferens)aktier vilket innebär en i sammanhanget betydande risk jämfört med räntepapper. Detta eftersom aktiernas kurs kan påverkas negativt.

Möjligheterna

Jag tycker själv att det är väldigt svårt att förstå hur mycket “avkastning i procent” innebär i realiteten. Därför har jag gjort beräkningar som tydligt visualiserar effekten av högre ränta. Jag väljer att jämföra över 5 år eftersom jag anser att alla placeringar med längre horisont än så ska ske i enbart aktier. Den som vill veta mer och räkna själv kan göra det på rakna.net.

  • 5 000 kronor/månad 3% ränta 5 år ger 24 042 kronor i avkastning.
  • 5 000 kronor/månad 4% ränta 5 år ger 32 600 kronor i avkastning.
  • 5 000 kronor/månad 5% ränta 5 år ger 41 447 kronor i avkastning.
  • 5 000 kronor/månad 6% ränta 5 år ger 50 594 kronor i avkastning.

Vi ser att den förväntade avkastningen på 5 år mer än dubblas (så klart, ränta-på-ränta-effekten), även om det inte blir några jättebelopp i avkastning.

Andra alternativ

Tidigare har jag förespråkat Atlant Stability som “hyfsat låg risk men med ok avkastning”. Det kanske inte går att jämaföra en hedgefond mot denna fond rakt av, men den spontana känslan är att jag gillar Spiltan Högräntefond bättre. Spiltan-fonden kommer nämligen utan nämnvärt högre risk ge ett par procent extra avkastning/år.

Slutsats

Jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra än, men det lutar åt att jag kommer lägga viss andel av mitt räntesparande i denna fond. Jag ska nu ta och syna förvaltaren lite mer noggrant, mer om detta i ett eget inlägg!

3 thoughts on “Spiltan Högräntefond

  1. Lägger du isf spiltan högräntefond i en ISK eller vanlig aktiedepå? Om fonden avkastar 4-6% lär den ju i nuläget till fördel ligga i en ISK? Beskattas in- eller uttag från en ISK?

Leave a Reply