Tankar kring investeringar i utländsk företag

tankar kring investeringar i utländsk företag

Hur ska man egentligen resonera när man investerar i utländska företag? Ska man räkna på valutan? Ska man se den som en risk eller som en möjlighet? Den senaste tidens valutaturbulens i bland annat Turkiet, Sydafrika och Indien har gjort att jag börjat fundera på valutor och min exponering mot andra valutor än SEK.

Till att börja med kan man konstatera att samtliga mina investeringar innebär valutaexponering, även de svenska bolagen. Alla mina bolag bedriver nämligen verksamhet (i lokala valutor) utanför det land där de är noterade. Dock så sker handel och utdelning från bolagen i SEK så där känns det ganska bra.

Vill man försäkra sig mot valutaförändringar kan man använda sig av valutaterminer. En valutatermin är ett avtal mellan kunden och banken om köp eller försäljning av en viss valuta vid ett (senare) datum som bestäms när avtalet upprättas. Priset för terminen bestäms individuellt med banken. Jag antar här att om man är stor och ska hedga mycket kan man få förmånligare pris.

Ett annat alternativ är att sälja valutan man har köpt för samma summa som sitt innehav. Alltså, om man har amerikanska aktier för 20 000 dollar så säljer man lika mycket dollar (navigerar för dollar nedgång). På så sätt kommer man att vara neutral i valutan. Kostnader för detta är spreaden samt att man binder kapital. Borde således vara billigare än valutaterminer.

För egen del är jag exponerad mot USD och NOK. Jag skulle kunna tänka mig att exponera mig mot EUR också utan att fundera vidare. Däremot kommer jag tänka både en och två gånger innan jag plockar in Gustavs sydafrikanska guldkorn Famous Brands eller Truworths. Jag gillar precis allt med dessa två bolag förutom att de handlas i sydafrikansk rand.

7 thoughts on “Tankar kring investeringar i utländsk företag

 1. Det som spelar någon roll är ju inte vilken valuta ett bolag redovisar i eller vilken valuta en aktie är noterad i. Det enda intressanta är var bolagets intäkter och kostnader finns. Om USD skulle sjunka med 90 % skulle det inte göra ett jota för Apple eftersom vinsten i USD samtidigt skulle stiga med 1000 % då intäkterna är spridda över hela världen i olika valutor.

  Så, du säger att du är exponerad mot USD och NOK, men du är exponerad mot så många fler valutor via Industrivärden, Apple, Nordea, Telia osv.

  Med det sagt så är det jag personligen försöker hålla koll på bolag som har intäkter huvudsakligen från ett land eller en valuta. För min egen del handlar det t.ex. om danska banker (uteslutande DKK), Protector (huvudsakligen NOK) och POSCO (huvudsakligen KRW) som inte får väga för tungt. Nu gör de det ändå men jag försöker se till att rätta till den skeva fördelningen på sikt så att enskilda valutor inte ska påverka för mycket.

  • Jag skrev ju att jag var exponerad mot världen även via mina svenska aktier :-).

   Problemet som jag ser är att om usd går ner 90% så innebär det att utdelningarna från bolagen blir mindre i SEK. Sen blir ju mitt innehav värt mindre i SEK också, men det spelar ju ingen roll om jag inte säljer.

   Jag tycker att det kan vara värt att fundera kring eventuell valutarisk i portföljen. Men du har nog rätt; med internationella bolag får man en ganska bra spridning.

 2. Nja, om USD går ner och bolaget inte har intäkter i USD kommer både vinst, utdelning och värdering gå upp så från ditt perspektiv (i Sverige) blir det ingen skillnad utdelningsmässigt heller. Det blir bara skillnad om bolaget har intäkterna enbart i USD.

  Jag tror själv att en spridning är bra. Bolag med intäkter eller kostnader enbart i SEK är inte heller skyddade eftersom verksamheten påverkas positivt eller negativt beroende på vilken verksamhet det handlar om. Det är ju en annan aspekt; att exportberoende bolag gynnas av en svag valuta medan importberoende bolag gynnas av en stark.

 3. Menar du att Coca Cola kommer höja sin utdelning extra mycket om dollarn går ner mot kronan? (Jag tror ju inte att det är riktigt så enkelt).

  Eller menar du mer generellt…. att i och med att ett amerikanskt bolag gör affärer internationellt så bör folk köpa mer av dem om dollarn försvagas (och bidrar till ökad köpkraft)?

 4. Japp, så menar jag. Om vi förenklar och säger att Coca cola har 100 % av sina intäkter utanför USA, i andra valutor än USD kan man ta ett enkelt räkneexempel.

  Bolaget säljer Coca Cola för 100 kr i Sverige. Dollarkursen råkar vara 10 kr/USD, dvs. om man läser i Coca Colas årsredovisning står det att bolaget har sålt för 10 USD.

  Plötsligt tappar dollarn 10 % mot SEK. Aj aj aj tänker kanske en investerare som ser att Coca Cola är noterat och redovisar i USD. Men svensken kommer inte bry sig nämnvärt utan köper fortfarande Coca Cola för 100 kr. I Coca Colas redovisning kommer man nu magiskt att ha ökat försäljningen till 10/(100%-90%)=11,1 USD dvs. en försäljningsökning på 11,1 % samtidigt som USD har försvagats 10 %. Ur svenskens perspektiv är det fortfarande 100 kr, så ingen skada skedd.

  Skulle USD falla 90 % skulle svensken fortfarande köpa för 100 kr vilket plötlisigt ger en redovisad försäljning på 10/(100%-90%)=100 USD, alltså en tiodubblad försäljning utan att något egentligen har hänt! Räkna med tiodubblad utdelning också, i USD… men oförändrad i SEK.

  Skulle Coca Cola plötsligt börja redovisa i cypriotiska pund spelar det heller ingen roll. Det som spelar roll är intäkter och kostnader.

  I verkligheten har inte Coca Cola 100 % av intäkterna utanför USA, utan kanske 90 % om jag gissar på något. Det betyder att 10 % av omsättningen faktiskt kommer att påverkas om USD sjunker och detta kommer att märkas för den svenska aktieägaren genom att man får 10 % mindre kvar i kronor. Men samtidigt kanske bolaget också har kostnader i USD så att det samtidigt minskar kostnaderna sett ur svenskt perspektiv.

  För att hantera valutarisken ser jag diversifiering som en rimlig lösning. Bolag som enbart har verksamhet (=intäkter och kostnader) i en enstaka valuta ska man undvika om man inte vill ta risken att valutarörelser ska påverka ens avkastning.

 5. Följer diskussionen här med intresse. Ska själv ge min syn på saken, men tror man kan tänka så här:

  Bolag som har sina intäkter från flera länder är inte så farliga överhuvudtaget som Kenny visat. Dock är mina sydafrikanska aktier till ca 90% beroende av intäkter i Sydafrika och då finns en reell risk. Men så länge man sätter ett max av portföljen och köper regelbundet så har man minskat riskerna. Har försökt att åtminstone välja länder som har en ok stadsskuld. Borde kanske ha lagt till handelsunderskott också, eller krav på intäkter i utlandet. Men men… ska skriva något om dilemmat med fantastiska bolag som råkar finnas och ha sina intäkter från länder med svajig valuta.

 6. Tack för utförligt svar Kenny, mycket bra räkneexempel som verkar rimligt. Då känns det plötsligt tryggare med stor del av portföljen exponerad mot utländska företag. Det viktiga blir kanske inte att titta på valutan, utan att fokusera på var bolaget har verksamhet.

  Gustav, ska bli spännande att läsa detta. Jag är som sagt sjukt sugen på dina sydafrikanska guldkorn…. 😉

Leave a Reply