Nytt år kräver nya regler

Som jag skrivit om tidigare har jag funderat kring regler för mina investeringar. Jag har inte tidigare haft några investeringsregler, så det här ska ses som en början! Vad får finnas i portföljen, hur får det hamna där och när ska det avyttras? Dessa regler ska inte brytas, däremot får de självklart revideras.

  1. Jag vill sprida risk genom diversifiering i olika företag. Jag ska därför äga aktier i mellan 10-20 företag.
  2. Jag vill sprida risk genom att placera i olika länder. Däremot vill jag vara mest exponerad mot Sverige, bland annat p.g.a. bättre informationsflöde. Portföljen ska därför bestå av minst 50% svenska aktier och minst 25% utländska aktier.
  3. Lagom storlek på ett innehav är mellan 5-15% av portföljen.
  4. Direktavkastning är viktigt, men inte det enda som spelar roll. Aktier med bra utdelning och utdelningshistorik ska utgöra merparten av portföljen. Portföljens direktavkastning bör ligga på minst 4%, men ner mot 3.5% kan vara okej.
  5. Upp till 10% av portföljen får allokeras i aktier av mindre trygg natur (i princip undervärderade småbolag). Dock inga lottsedlar!
  6. Aktier säljs i de fall jag finner dem extremt övervärderade eller om jag inte riktigt förstår varför jag äger den. Detta är subjektivt men jag lyckas inte konkretisera.
Detta är alltså regler för portföljens sammansättning. Jag kommer att fundera vidare på investeringsregler för bolag. Det lutar åt att bli mer och mer defensiv. Läser igenom olika regler, Lundaluppem, Aktiefokus, m.fl. Mer om det i ett senare inlägg!

Leave a Reply