Kort notis om Citigroup Q4

Citigroup redovisade resultatet för Q4 2013 idag med ett resultat per aktie om $0.82. Förväntningarna bland diverse analytiker låg dock på $0.95 per aktie, så marknaden surnade till. Jag tänkte dock försöka lyfta fram en del ljusglimtar från Q4-rapporten.

Book Value gick upp 6% till $65.31. Låneverksamheten ökade med 7%, vilket borde medföra ökad intjäning framgent. Citi verkar även vara extremt välkapitaliserad med Basel III på 10.5% i kärnprimärkapital. Enligt amerikanska myndigheter är 5% en stark nivå.

I skrivande stund är aktien ner ca 4% och man borde väl egentligen “buy the dip”. Jag är dock inte tillräckligt likvid för stunden så det får vänta. 

Leave a Reply