Analys Castellum

analys castellum

Dags för en analys av ett fastighetsbolag. Fastighetsbolag är lite annorlunda att analysera då de ofta arbetar med skulder med olika förfallotider samtidigt som de har starka säkerheter i sina fastighetsbestånd. De långfristiga skulderna är nästan alltid rejält större än omsättningstillgångarna. Lundaluppens förslag till värdering av finansiell ställning för fastighetsaktier är att soliditeten ska överstiga 40% samt att räntetäckningsgraden ska vara 3 eller mer.

Kort presentation

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsinnehaven är lokaler för kontor/butik samt lager/industri. Bolagets fastigheter ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag. Fastigheterna är belägna i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum noterades 1997 när det såldes ut från statliga Securum.

Tillräcklig storlek:  JA Bolaget är noterat på Large Cap
Stark finansiell ställning:  NEJ
Räntetäckningsgraden är 2.92 (vill ha minst 3) och soliditeten 34% (vill ha minst 40%). Värt att notera: “Eftersom uppskjuten skatt i princip är såväl ränte- som amor- teringsfri kan den till stor del betraktas som eget kapital.” Jag är lite osäker på hur mycket detta påverkar soliditeten men soliditeten är egentligen en bra bit högre än 34% (tror den närmar sig 40%, kanske t.o.m. kommer förbi) och därför är företaget mycket nära att klara detta kriterium.
Intjäningsstabilitet:  JA Resultatet har ökat på ett mycket fint sätt varje år de senaste 10 åren.
Utdelningsstabilitet:  JA
Företaget har delat ut och ökat sin utdelning varje år sen det noterades 1997. Utdelningstillväxten de senaste 10 åren ligger på 7.5% per år vilket är mycket bra.
Intjäningstillväxt:  JA Intjäningsförmågan har ökat varje år de senaste tio åren.
Trovärdig ledning:  JA Nytillträdd VD 2013, men jag har ingen direkt åsikt här. Hellre fria än fälla.
Gynsam ägarbild:  NEJ Lazlo och Magdalena Szombatfalvy är största enskilda ägare med tillsammans 4.4% av rösterna. Detta räcker inte för att komma upp i ett JA på kriteriet, för i övrigt är det främst institutionella ägare.

Begränsat P/E-tal: Castellum handlas till P/E 10.16 (dagskurs: 105.8/vpa: 10.41) P/E 13.16 (dagskurs: 105.8/EPRA EPS: 8.04 vilket är en bra bit under 15. OK

Begränsat EV/EBIT3-tal: Castellums EV/EBIT3 landar på 12.64 vilket är något över taket på 12. EJ OK

Priset bör inte överstiga 150% av eget kapital: Castellums substansvärde är 97kr/aktie och med ett pris på 105.8 kr/aktie klarar castellum kravet bra (P/B 1.07) OK

Slutsats

Castellum är klart och tydligt ett bra bolag! Av de kvalitativa kraven uppfylls fem av sju och de andra två är väldigt nära att uppfyllas. Den finansiella ställningen är helt okej och det är väldigt nära att den kan sägas vara stark. Ägarbilden är väl inte helt idealisk, men paret Szombafalvy är ändå ett namn i fastighetsbranschen.

Det är väl svårt att säga att något bolag är köpvärt när börsen är på all time high. Däremot känns Castellum ännu inte speciellt dyrt. Jag har uppdaterat bevakningslistan efter analysen och ser fortsatt köpläge i aktien. När man köper Castellum så köper man kvalité och det kostar oftast!

7 thoughts on “Analys Castellum

  1. Se upp med resultatet för fastighetsbolag, det brukar förstöras av orealiserade värdeökningar och annat skräp. Försök titta på förvaltningsresultatet istället är ett tips (det är dock före skatt).

  2. Hej, är totalt ny inom aktiehandeln, har lite frågor ang, PE/talet. Är det 13.16 eller 8.04? Varför har du strukit 10.16, är inte det rätt pe/tal!? Hur är det du har räknat?

    • 13.6. Bytte E-tal till EPRA EPS, efter Lundaluppens kommentar om orealiserade värdeökningar på fastigheter. Han höll också med om att detta var ett bättre sätt att räkna :-).

  3. Hej, förstår du varför det är så låg skatt på EPRA EPS ? Se 2013 års rapport, 8.21 före skatt och 8.04 efter skatt (som du räknat med). Jag såg nånstans på Lundaluppen att han räknat med 22% skatt på EPRA EPS före skatt. Vet du vilket som är korrekt ?
    Jag tycker värderingen verkar så låg, jag undrar om det stämmer …

    • Jag har inte grottat ner mig så extremt mycket i detta av fastighetsbranchen uppfunna nyckeltal. Ska försöka göra det och återkomma, men det har (vilket också har märkts på bloggen) varit extremt hektiskt i mitt liv just nu.

Leave a Reply