Analys AIG – Försäkringsbolaget fågel Fenix

analys aigKort presentation

American International Group (AIG) är ett försäkringsbolag med inriktning mot företag och finansiella tjänster. Bolaget drabbades av akuta betalningssvårigheter under finanskrisen 2008. AIG fick ett nödlån på 85 miljarder dollar från Federal Reserve. Detta lån omvandlades till wrarranter motsvarande 79.9% av ägandet i företaget. Samtidigt förbjöds företaget att betala utdelningar. I slutet av december 2012 sålde den amerikanska staten sitt sista ägande i AIG. Man hade då gjort en vinst på 22 miljarder dollar (25% return på 4 år). Så hade alltså AIG rest sig, som fågel Fenix ur askan och i augusti 2013 beslutade sig AIG för att återigen börja ge utdelningar. Företaget delar nu ut 10 cent per kvartal, vilket ger en yield på 0.77%.

 

 

Tillräcklig storlek:  JA Listat på NYSE. Ingår i S&P 100
Stark finansiell ställning:  NEJ
AIG är ett försäkringsbolag och ett sådant kommer, precis som banker och fastighetsbolag blir denna regel svår att applicera.
Intjäningsstabilitet:  NEJ Under 2008 och 2009 gjorde bolaget otroligt stora förluster i samband med finanskrisen.
Utdelningsstabilitet:  NEJ Mellan september 2008 och augusti 2013 delade företaget inte ut några pengar.
Intjäningstillväxt:  NEJ EPS 2003 var $70.6 och 2013 var det $4.8. Över en tioårsperiod har alltså företagets vinst alltså utvecklats med i snitt -23% om året. Detta tillskrivs givetvis den ekonomiska härdsmälta företaget genomgick 2008.
Trovärdig ledning:  JA Bob Benmosche blev VD för AIG i mitten av 2009. 3,5 år senare hade han vänt AIG från rekordförluster till ett åter igen vinstdrivande företag.
Gynsam ägarbild:  NEJ Främst institutionella ägare, ingen som äger mer än 10%.

Begränsat P/E-tal: AIG handlas till P/E-12 14.2. Sista kvartalet 2012 var dock tungt. 13 februari presenterar AIG sitt årsbokslut och förväntningarna ligger på $0.96 i EPS, vilket skulle ge ett P/E på 11.76. Hur som helst klarar AIG kravet om P/E på höst 15. OK

Begränsat EV/EBIT3-tal: AIGs EV ligger på 70.91B, EBIT3 hamnar på 22.16B och därför blir EV/EBIT3 3.19. Alltså en bra bit under taket på 12. OK

Priset bör inte överstiga 150% av eget kapital: AIGs P/B är 0.78 vilket enbart är hälften av maxtaket på 1.5. Det är också detta nyckeltal som gör AIG så spännande. Jag menar att AIG borde värderas till minst eget kapital, men antagligen till en premie, dvs 1.2 gånger eget kapital. OK

Slutsats

AIG är verkligen inget bolag som Benjamin Graham skulle ha investerat i. Finanskrisen 2008 (som man skulle kunna hävda att AIG var delaktiga i att skapa) slog ett otroligt hårt slag mot företaget. Sedan krisen har man ingen stark finansiell ställning och man har bara nyligen börjat dela ut pengar till ägarna.

Vad jag tycker är spännande i fallet AIG är att man efter att man blev räddade avd en amerikanska staten ändå har lyckats med en hel del. Man har betalat tillbaka hela lånet. Man har börjat gå med vinst igen och man har avyttrat verksamhet som tyngt bolaget (flygleasingen t.ex.). Bolaget delar numera ut pengar, även om yielden är väldigt låg.

Det mest spännande vad gäller AIG är att man handlas till en ganska stor rabatt jämfört det bokförda värdet. Idag handlas bolaget i $51.5 medan bokfört värde per aktie är $67.1. Bara där ser jag 30% uppsida. Jag tycker dessutom att AIG borde handlas till ca 1.2 gånger bokfört värde, vilket skulle ge en kurs på ca $80.5 och då ser vi helt plötsligt mer än 55% uppsida i detta företag.

AIG får 2 ja och 5 nej i de kvalitativa kriterierna vilket givetvis inte räcker för köp. Däremot är AIG mitt näst största innehav och jag ser ingen anledning att avyttra det då jag anser att tillväxtpotentialen är betydande. Jag har uppdaterat min bevakningslista och lagt in AIG där. Jag sätter motiverat P/E till 12.5 och Normal EPS till 6.5, vilket antagligen är ganska försiktiga siffror om ett par år. Dessa siffror rimmar dock med min syn på P/B så jag låter det vara så.

Leave a Reply