Vad är en REIT?

REIT betyder Real Estate Investment Trust, i princip Fastighetsinvesteringsfond på svenska. Alltså, ett aktiebolag som håller på med fastighetsaffärer. Men vad innebär det då, och vilken nytta kan vi dra av dessa bolag som investerare? Hur ser riskerna ut? Jag har försökt förstå det här, men givetvis kan jag ha missat något. Då får ni gärna kommentera detta.

En REIT måste dela ut minst 90% av sin vinst till aktieägarna (de flesta betalar dock ut mer eller mindre allt). Detta innebär alltså relativt höga utdelningar. Många REITar har också månadsvisa utdelningar. Alltid roligt att få in pengar på kontot. Att få sin utdelning varje månad är riktigt bra. Dels pga ränta-på-ränta-effekten, men det gör också att kurssvängningarna inte blir så stora vid utdelningstillfället.
Givetvis finns det risker med en REIT också. Fastigheter kan givetvis sjunka i värde. Det finns även en del oro kring höjd ränta och hur detta skulle påverka REITens värde. Så vitt jag förstår så går det inte bara att säga att “om ränta går upp går REITen ner”, det kan helt enkelt vara så att ränteuppgång leder till ökad efterfrågan (eftersom ekonomin blivit stabilare, etc). Inte helt enkelt alltså.
Sammanfattningsvis kan man väl säga att en REIT är ett bolag i fastighetsbranchen med hög direktavkastning. Jag funderade på att jämföra med de preferensaktier som svenska fastighetsbolag ofta ger ut (hög direktavkastning i fastighetsbranchen) men jag är inte säker på att det är korrekt. Tar gärna kommentarer på detta.
Själv äger jag American Realty Capital Property (ARCP), som handlas på Nasdaq i USA. En annan REIT som är mer populär är Realty Incom (O), som handlas på NYSE.
Jag tar gärna feedback kring REIT, hur ser du på dem? REIT vs Preffar?

Leave a Reply