Amortering som sparande

När jag först gjorde vår budget hade jag en post som hette bolån. Där fyllde jag, kanske smått ogenomtänkt, i beloppet för ränta + amortering. Efter ett tag insåg jag hur fel det var.

Ränta är en kostnad, en utgift man betalar till banken. Amortering däremot är förvisso även det en utgift som betalas till banken, men med skillnaden att det inte är en kostnad!
Amorteringen är ett sparande och en avbetalning på den fastighetsinvesteting man gjort. Stor skillnad det där 🙂

Nu för tiden ligger räntekostnaden budgeterad bland utgifterna, medan amorteringen budgeteras som sparande.

Leave a Reply